บริจาควารสาร

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ มีวารสารบริจาคหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ชูชีพ มามาก  02 9547300-29 ต่อ 414  หรือ  mamak_5@hotmail.com

 

ลำดับที่

รายชื่อวารสาร

ปีที่ / ฉบับที่ / เดือน / ..

ฉบับรวมเล่ม

1

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ป.29-48   2536-2545

19 เล่ม

2

ต่วยตูนพิเศษ ป. 31-32  2549

4  เล่ม

3

บ้านและสวน ป.23-30  2542-2549

35 เล่ม

4

แม่บ้าน ป25-33  2544-2551

29 เล่ม

5

ยานยนต์ ป.38-41   2549-2551

6 เล่ม

6

รักลูก ป.18-27    2543-2552

38 เล่ม

รวม

131 เล่ม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s